OVER ONS

Stichting Cultuurbrigade is een Rotterdamse stichting die zich inzet voor culturele en maatschappelijke activiteiten, evenementen en projecten. Wij zien graag meer diverse cultuuruitingen in Rotterdam, op locaties die extra aandacht verdienen of met een inhoud die (nog) niet elders aangeboden wordt, maar ook als wij denken dat het een leuke toevoeging is aan het huidige aanbod.  Wij denken ook graag mee hoe politiek- of gemeentelijk beleid of regelingen verbeterd kunnen worden, dit doen wij vanuit onze eigen ervaringen en expertise. In alles wat zij doet heeft Stichting Cultuurbrigade extra aandacht voor de mensen die het wat moeilijker vinden om mee te komen in de veranderende maatschappij.

 
A la Plancha - foto door Nick Simonis

A la Plancha - foto door Nick Simonis

Stichting Cultuurbrigade is in Rotterdam het meest bekend als organisator van de Dag van de Romantische Muziek en initiatiefnemer van pop-up visrestaurant A La Plancha. Mede door het succes en de bekendheid van deze projecten worden wij inmiddels steeds vaker door derden gevraagd een project of locatie over te nemen of in te vullen. Voor alle projecten, met name die te maken hebben met horeca werkt de Stichting samen met Food for Thought bv., dit bedrijf kan gezien worden als zusteronderneming.

 

Missie en Visie

Stichting Cultuurbrigade zet zich in voor meer ontmoeting en verbinding tussen de inwoners van Rotterdam. Om hiertoe te komen initieert zij maatschappelijke en culturele projecten, die vernieuwend zijn of iets bieden wat er (nog) niet is. Stichting Cultuurbrigade is het meest bekend als organisator van de Dag van de Romantische Muziek. Dit unieke evenement, dat voor veel Rotterdammers al meer dan 30 jaar een traditie is om te bezoeken, willen wij graag in ere houden en laten voortbestaan in de toekomst. Het doel is om hier een sterke financiële basis voor te creëren. Daarnaast staan wij altijd open voor nieuwe initiatieven die passen binnen ons gedachtengoed.

 

Stichting Cultuurbrigade is werkzaam sinds 2010 met een klein vast team, inzet van veel vrijwilligers en een onbezoldigd bestuur.

Stichting Cultuurbrigade heeft de ANBI Status voor goede doelen, donaties aan de stichting in het algemeen of projecten in het bijzonder kunnen afgetrokken worden van de belasting.